Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Учням

Додаткова література для читання з української літератури
Додаткова література для читання із світової літератури
Майбутнім першокласникам
Це цікаво!

Вчителям
Педагогічні наробки
Медіафестіваль "Москва-Запоріжжя", 2012-2013
Самоосвіта

Творчість
Вироби, виготовлені учнями на уроках трудового навчання (вчитель Панасенко С.О.)

Погода на завтра


Статистика


Наша школа

Категорії розділу
Виховна робота [1]
Управлінська діяльність [4]
Педагогічні наробки [0]

Форма входу

Ігри для дітей
Рисовалка
Крестики-нулики
Тетріс

Головна » Файли » Управлінська діяльність

Про стан викладання української мови та літератури в школі - наказ №145 від 27.12.2011
[ Викачати з сервера (90.0 Kb) ] 23.04.2012, 10:28
Україна
ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Василівської районної ради
Запорізька область
код 26291928
вул. Стадіонна, 23  м.Василівка, Запорізька обл., 71602 тел.(061 75)7-35-51
e-mail: vasschool3@ya.ru

НАКАЗ
27 грудня 2011                                                                                                                                                 № 145

Про стан викладання
української мови та літератури в школі

Згідно з річним планом роботи школи протягом листопада-грудня 2011 вивчався стан викладання в школі української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків української мови та літератури , позакласних заходів, перевірялось  ведення шкільної документації (календарних і поурочних планів , класних журналів , аналіз контрольних робіт , семестрового  оцінювання). Представниками адміністрації відвідано 15 уроків, 3 позакласні заходи.
Керівник шкільної методичної циклової комісії --------------------. Завідувач кабінетом  української мови та літератури --------------------.  
Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін у 2011/2012 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування.   
В школі є кабінет української мови та літератури, але навчально-матеріальна база залишається слабкою. Кабінет добре оформлений естетично, утримується відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки. Вчителі в своїй роботі застосовують КЗН, користуються можливостями  мультимедійної зали. В школі в наявності є і використовуються вчителями такі електронні засоби рекомендовані МОН України: ППЗ «Українська мова», ППЗ «Українська література».
Так, за листопад-грудень вчителями було проведено таку кількість комп’ютерних уроків:
--------------------  - 10
-------------------- - 4
-------------------- - 12
Планування навчальної діяльності вчителів відповідає чинним програмам МОН України  з української мови та літератури та інструктивно-методичним  рекомендаціям щодо вивчення української мови та літератури у основній школі  у 2011-2012 навчальному році. У кожного із вищезазначених вчителів розроблені серії поширених поурочних планів з більшості тем. Наприклад, «Іменник»- 6кл,  «Головні  та другорядні члени речення»  –  --------------------; «Синтаксис», «Фонетика»- 5 кл. --------------------; «Складне речення», «Способи словотворення» - 11 кл. --------------------.  Але участь у видавницькій  діяльності відсутня.
Перевірка показала, що вчителі мають  добру фахову підготовку, обізнані з навчальними програмами з предметів, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учителі постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності . Учителі працюють над такими темами самоосвіти:
1)  --------------------: «Формування  креативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури»
2) --------------------: «Використання мультимедійних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу».
3) --------------------:  «Використання інформаційних засобів навчання на уроках української мови та літератури».                                                                                                                       
Обрані ними методичні теми узагальнюють через звіти на ШЦМК, написання рефератів, накопичення дидактичного матеріалу використовують в практику роботи. Впроваджують і застосовують передовий педагогічний  досвід. А саме: -------------------- досвід В.Шулера «Уроки рідного краю»,  -------------------- -  досвід Локатюк К.В. з Полтавської області «Застосування елементів інтерактивних форм та методів на уроках рідної мови» та досвіду Овсейчук В.А.  «Особистісно - зорієнтоване навчання» і «Розвиток творчих здібностей учнів»
-------------------- – досвід вчителя Чернівецької  ЗОШ № 9 Радченко І. «Використання мультимедійних засобів на уроках словесності». Слід зазначити, що всі вчителі мають високу професійну підготовку, належно володіють методикою викладання української мови та літератури, кожен вчитель відрізняється власними підходами до реалізації освітніх завдань.
Учитель -------------------- досконало володіє  методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання , в тому числі і КЗН. Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом  забезпечує досить високий показник рівня успішності та якості НДУ. Цим вчителем широко практикується   використання на різних  етапах уроку різнорівневих завдань, тестових оболонок (в тому числі і в електронному варіанті  (8 клас Тема: «Головні та другорядні члени речення»). Більша частина  запропонованих завдань  підштовхує учнів до розширення знань, власних думок, формує креативні компетентності школяра, що відповідає проблемній темі, над якою працює вчитель. -------------------- достатню увагу приділяє  підвищенню свого професійного рівня, є керівником ШЦМК та активним учасником методичного процесу в школі. Учні --------------------: Полєжаєва К.(10 клас), Бончужна Л.(10 клас) посіли призові місця у конкурсі П.Яцика та конкурсі до 200 річчя Шевченка. Це говорить про високу майстерність вчителя та уміння творчо підійти до викладання свого предмету.
Учитель --------------------, щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати духовний світ, знаючи практику та ініціативність використовує інноваційні засоби навчання. Результат відвідування уроку показав, що вчителька починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної  ситуації успіху, взаємопідтримки. Слід відзначити, що -------------------- завжди залишає  шанс учневі підвищувати оцінки, дає можливість висловити свою особисту думку. Реалізація проблемної теми полягає у використанні інноваційних засобів навчання. Так, мультимедійна презентація при вивченні життя і творчості   О.Вишні сприяла більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. -------------------- важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного. Належну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результати участі  її учнів у олімпіадах та творчих конкурсах.
Учитель -------------------- достатньо володіє  програмним матеріалом і методикою викладання, має ґрунтовно – теоретичну та методичну підготовку. Вона обрала тему самоосвіти: "Використання мультимедійних презентацій при викладанні української мови та літератури ” та успішно впроваджує її в практику своєї роботи . При пояснюванні нового матеріалу успішно використовує мультимедійний екран, як для демонстраційних цілей, так і для проектування завдань. Це сприяє оптимізації навчально – виховного процесу та  інформатизації освітнього простору школи. Уроки --------------------відрізняються високим темпом, яскраво поданих факторів, розвитком пізнавальних здібностей учнів.
Водночас слід зазначити, що вчителі недостатньо уваги приділяють перевірці домашнього  завдання, яке б сприяло повторенню і систематизації знань з предмету. Недостатня  робота на уроках по запобіганню орфограф, граматичних, синтактичних помилок,  робота над помилками, відсутнє коментоване письмо. Мало уваги приділяють розвитку творчих здібностей, зокрема поетичних,  декламаторських. Майже відсутня робота над розвитком пам’яті учнів, опереджувальні    завдання, повідомлення учні читають, а не розповідають. Вчителю -------------------- не завжди вдається реалізувати мету уроку, забезпечити засвоєння учнями навчального матеріалу на уроці. Вчителям української мови та літератури слід звернути увагу  на озброєння учнів раціональними способами дій самостійної роботи .
Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, контрольних робіт засвідчили що програмний матеріал в основному засвоюється .Рівень н.д.у. за результатами контрольних вказаних у таблиці відповідає високому в 11 класі (вчитель ---------), в цьому ж класі розбіжність між рівнем контрольних випробувань і семестровим оцінюванням незначна.
Найгірші результати показали учні на контрольній роботі в 6 класі (оцінки високого і достатнього рівня становлять 38,5%, а низького 7,7% (вчитель ------). у 7 класі з української літератури якість становила лише 20%, а оцінки низького рівня отримали 50% учнів (вчитель ---------).
Розбіжність між оцінюванням контрольним і семестровим становить : 6 клас укр.мова – 35%, вчитель ---------, і  в 7 класі - 42 %, вчитель ---------.
Таким чином близько 40% учнів 7 і 6 класи на контрольних роботах не підтвердили свої семестрові оцінки.
Окремо слід зазначити  робочий навчальний план передбачає  вивчення  курсу «Ділова українська мова»  (11кл) --------- , та додаткових занять з української мови у 8-А кл  ---------.
Позакласна робота з української мови та літератури , крім  зазначених годин і предметних тижнів не ведеться
На підставі  вищезазначеного

    НАКАЗУЮ:

1.Відзначити
1.1 роботу вчителів  ---------, ---------, --------- по забезпеченню знань учнів;
1.2 результативну роботу вчителів  ---------, --------- з учнями , які мають здібності  і забезпечують достатні  показники  у Всеукраїнських предметних олімпіадах (ІІ етапі).

2.Вчителеві --------- удосконалювати форми і методи роботи по  засвоєнню учнями навчального матеріалу  на уроці.
До кінця навчального року і постійно

3.Проаналізувати  результати  перевірки  навчальних досягнень учнів (табл №1) та заслухати на  ШМЦК.
                                             До кінця навчального року
                          Заступники директора, керівник ШМЦК

4. Вчителям ---------, ---------, --------- неухильно дотримуватись єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання, з метою недопущення розбіжностей рівня н.д.у. за різні види оцінювання.
До кінця навчального року і постійно.
Вчителі української мови та літератури

5. Удосконалити етап уроку " Перевірка домашнього завдання " ,
активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по виробленню в учнів  вміння самостійного  поповнення знань і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.
Вчителі до кінця навчального року
Керівник ШЦМК
Заступник директора з НМР на 2012-2013 р.

6.Активізувати видавницьку діяльність вчителів.
з 09.01.2012р
Заступник директора з НМР

7.Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.
Заступник директора з НВР

8.Вивчити та узагальнити досвід вчителя --------- з питання «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу»
До наступної атестації вчителя. -  заступник директора з НВР

9.Пожвавити позакласну роботу з української мови та літератури до кінця навчального року скласти план і забезпечити постійне виконання
Вчителі української мова та літератури
та ЗДНВР

    10.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи.


Директор школи ____________________                                              О.О. Маслов

Коломоєць 7-36-49
Категорія: Управлінська діяльність | Додав: school_3
Переглядів: 17146 | Завантажень: 1151 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Друзі сайту
Відділ освіти Василівської райдержадміністрації Запорізької області

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

МО вчителів інформатики Василівського району


Дякуємо!
Педагогічний колектив школи, учні, батьки щиро вдячні народному депутату Бандурову В.В. за турботу про нашу школу, яка стала більш затишною і привабливою завдяки новим вікнам

Молодці!

Аквабайк. Ми - призери!

Афорізми виховання

Пошук

Сайти Запоріжжя
Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua


Василівська ЗОШ №3 © 2023